Què és


Som-Inn Port és l’espai de col·laboració de la comunitat portuària i el conjunt dels nostres stakeholders, per innovar en processos, serveis i models de negoci del Port de Tarragona.

Objectius


Impulsar la Innovació en els Processos i els Serveis que ofereix el Port de Tarragona als seus Clients

Cooperar per generar i fer tangibles un elevat nombre d’idees i projectes innovadors d’interès comú

Fomentar la Intel·ligència Colectiva i la Cultura de la Innovació


Promoure internacionalment les capacitats innovadores del Port de Tarragona y dels membres de l’Ecosistema d’Innovació

Realitzar Benchmarking per compartir coneixements, experiències i bones pràctiques en Innovació

Fomentar el talent professional del Port de Tarragona i de tots els membres de l’Ecosistema d’Innovació

Impulsar la participació en Projectes Europeus d’Innovació

Generar una experiència única en l’àmbit portuari


Beneficis per als membres


Suport en el desenvolupament de l’àrea d’innovació i en la gestió del coneixement

Suport en el desenvolupament de projectes innovadors i disruptius per donar resposta als reptes corporatius i de Som-Inn Port
Connexió i networking amb la xarxa d’entitats de Som-Inn Port

Identificació d’oportunitats i facilitació d’accés a projectes i ajuts Europeus

Visibilitat de marca com entitat innovadora en gestió portuària

Formació en metodologies d’innovació i desenvolupament d’habilitats clau

Generació de Benchmark

Agents d’innovació


Els agents d’innovació són els referents de Som-Inn Port de cada entitat membre de l’Ecosistema d’Innovació.

Són les persones que  formen part de l’Àgora, fent de nexe entre la seva entitat i l’Ecosistema d’Innovació. Participen activament a les sessions de formació en innovació. Fan vigilància competitiva amb l’exploració de tendències per identificar reptes d’innovació. Participen activament als tallers de co-innovació, mitjançant Design Thinking i de desenvolupament àgil de prototips, utilitzant la metodologia Sprint.

Són les persones encarregades de transmetre els aspectes tractats a les sessions de networking, així com de motivar la participació, a la resta de professionals de les entitats membre de Som-Inn Port.

Com són?

 • Constructius: identifiquen problemes
 • Emprenedors: esperit proactiu
 • Connectors: obren portes
 • Líders: capacitat de seducció
 • Comunicatius: impliquen i motiven

Beneficis de ser agent d’innovació


Formació en metodologies d’innovació (desenvolupament d’habilitats clau).
Creació de networking dins la comunitat portuària i amb la xarxa d’entitats de l’Ecosistema d’Innovació.
Visibilitat del talent i habilitats dels professionals més participatius en el procés d’innovació.
Ser part activa d’una experiència única que promou noves oportunitats, formes de fer i de viure el nostre dia.

Glossari


Please select from the menu above

 • Agents d’innovació

  Són els referents de Som-Inn Port de cada entitat membre de l’Ecosistema d’Innovació.

  Són les persones que formen part de l’Àgora, fent de nexe entre la seva entitat i l’Ecosistema d’Innovació. Participen activament a les sessions de formació en innovació. Fan vigilància competitiva amb l’exploració de tendències per identificar reptes d’innovació. Participen activament als tallers de co-innovació, mitjançant Design Thinking i de desenvolupament àgil de prototips, utilitzant la metodologia Sprint.

  Són les persones encarregades de transmetre els aspectes tractats a les sessions de networking, així com de motivar la participació, a la resta de professionals de les entitats membre de Som-Inn Port.

 • Àgora d’Innovació

  L’Àgora és l’eina de gestió principal de l’Ecosistema d’Innovació i tot membre de Som-Inn Port en forma part. El seu objectiu és fer el seguiment del desenvolupament dels 5 eixos del model d’innovació i aprovar les propostes de la Comissió d’Innovació. L’Àgora es reuneix 5 cops a l’any, aproximadament cada 2 mesos, coincidint amb les sessions presencials de formació.

 • Banc d’idees

  Repositori d’idees de l’Ecosistema d’Innovació, que conté totes les idees presentades pels agents d’innovació en el procés de co-innovació a través del Design Thinking. Correspon a la fase d’ideació.

 • Cèl·lula de vigilància competitiva

  Són equips formats aproximadament per tres o quatre agents d’innovació de Som-Inn Port que tenen un interès comú sobre el qual fer recerca per tal d’extreure’n reptes que es resolen en el cicle d’innovació. Les cèl·lules de vigilància competitiva són autoregulades i participen digitalment a través de la plataforma d’innovació oberta.

 • Cèl·lules d’innovació

  Les cèl·lules d’Innovació són equips formats aproximadament per quatre o cinc agents d’innovació de Som-Inn Port que a través del Design Thinking i l’Sprint, resolen reptes d’innovació extrets de la vigilància competitiva.

 • Co-innovació

  És el procés de diàleg, d’interacció, d’escolta i d’aliança entre diferents actors, en els quals les idees i projectes sorgeixen pel fet de col·laborar. És un procés iteratiu, basat en la metodologia del Design Thinking, que es realitza de forma presencial a través de 6 tallers, i que es coordina a través de la plataforma digital. Un procés en el qual es parteix de reptes, i es finalitza amb la presentació de propostes innovadores per tal de resoldre aquests reptes.

 • Col·laboradors

  Els col·laboradors són persones i entitats que no són membres de Som-Inn Port, però que tenen interès en col·laborar amb l’Ecosistema d’Innovació en moments concrets del cicle d’innovació, per tal de donar suport a les cèl·lules.

 • Comissió d’Innovació

  La Comissió d’Innovació és l’eina de gestió de Som-Inn Port que s’encarrega d’assegurar el bon funcionament i coordinació de l’Ecosistema d’Innovació del Port de Tarragona, així com la qualitat dels continguts del cicle d’innovació. Proposa millores o canvis per ser posteriorment aprovats per l’Àgora.

  Està formada per una selecció d’institucions/organitzacions membres de Som-Inn Port i l’Autoritat Portuària de Tarragona, sempre amb un màxim de 7 representants. La comissió es reuneix aproximadament quatre cops a l’any.

 • Design Thinking

  Metodologia per generar idees innovadores que centra la seva eficàcia en entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris.

 • Ecosistema d’Innovació Oberta

  L’Ecosistema d’Innovació Oberta és un entorn col·laboratiu, format per persones que treballen per a la resolució de reptes i oportunitats de millora d’una organització, compartint idees i generant projectes innovadors. Es dinamitza a través de tallers i sessions de treball, així com amb una plataforma digital que permet coordinar tot el procés.

 • Embut d’innovació

  Imatge específica de l’itinerari i criteris que seguiran les idees proposades pels professionals fins a la seva transformació en projectes innovadors.

 • Estadi de formació

  Grup de membres de l’Ecosistema d’Innovació Som-Inn Port que es troben en el mateix nivell de coneixement i desenvolupament dels processos d’innovació oberta.

 • Idear

  Generar idees. En aquesta fase les activitats afavoreixen el pensament expansiu i s’han d’eliminar els judicis de valor.

 • Innovació

  La innovació és el procés mitjançant el qual noves idees o propostes de millora han estat convertides en nous productes, serveis, processos així com models organitzatius o de negoci que creen de forma sostenible valor social o de mercat.

 • Innovació disruptiva

  Introducció de novetats que canvien el paradigma existent per un de nou, que proporciona més qualitat, seguretat, eficiència, de tal manera que l’anterior entra en obsolescència i desapareix, proporcionant un gran avantatge competitiu per a l’organització.

 • Innovació incremental

  Introducció de novetats parcials o globals en un procés, servei o producte que ja existeix, afegint-hi millores, funcionalitats o prestacions amb l’objectiu de millorar la seva proposta de valor.

 • Innovació Oberta

  La innovació oberta és l’ús intensiu del coneixement tant intern com extern, amb l’objectiu d’accelerar la capacitat d’innovació d’una organització o d’un conjunt d’organitzacions.

 • Insight

  Els insights de client o usuari són la base de la innovació en els processos de Design Thinking. Un insight és una informació clau del client o usuari i que sovint s’amaga en el seu subconscient. Generalment dona resposta a preguntes de “Per què” (Per què entra per una porta i no per una altra? Per què un dels fills porta entrepà i l’altre no? Per què no m’agrada la música?). Els insights ajuden a identificar comportaments, hàbits i preferències i, per tant, donen informació clau per identificar oportunitats d’innovació.

 • Intel·ligència col·lectiva

  Capacitat de la comunitat d’evolucionar cap a un ordre de complexitat i harmonia major, per mitjà de mecanismes d’innovació i col·laboració.

 • Membre de Som-Inn Port

  Entitat o persona física que ha signat el compromís d’adhesió a l’Ecosistema d’Innovació i que hi participa activament.

 • Model d’innovació

  Conjunt de normes, procediments, organització, persones i solucions tecnològiques que permeten gestionar la innovació a Som-Inn Port. Són, en realitat, les bases de participació en l’Ecosistema d’Innovació del Port de Tarragona, allà on trobar totes les respostes als dubtes que es puguin tenir respecte a la participació en l’Ecosistema d’Innovació.

 • Participant

  Entitat o persona física que està en procés d’adhesió a Som-Inn Port i no és encara membre de ple dret.

 • Procés d’innovació

  El procés d’innovació consisteix en el conjunt de fases (amb les seves tasques, calendaris i responsables corresponents) que haurà de recórrer una idea o proposta de millora, per tal d’assolir l’èxit: la seva implementació.

 • Projectes d’innovació

  És una idea innovadora ja definida, desenvolupada, testejada i en procés d’implementació. Es basa en l’experiència d’un prototip i els seus resultats pel que fa a la validació amb l’usuari/ària.

 • Prototip

  És l’eina de comunicació i simulació del mínim producte viable. És la ‘tangibilització’ de la idea en un producte mínimament funcional.

 • Repte

  Objectiu que constitueix un estímul i un desafiament per a qui se’l proposa.

 • Responsable d’innovació

  Responsable de coordinar el procés d’innovació entre totes les entitats i els agents implicats, proporcionant les eines i metodologies necessàries, així com una metodologia d’innovació apropiada, tot mantenint un registre de totes les activitats generades.

 • Sprint

  Metodologia que permet obtenir un prototip testejat per clients potencials en un temps mínim utilitzant eines específiques d’organització i treball.

 • Vigilància competitiva

  Recerca d’informació al voltant d’un àmbit concret que permet analitzar l’estat actual de coneixement d’aquest àmbit i les perspectives de futur, per tal d’extreure’n reptes que poden ser d’interès per Som-Inn Port.

Este sitio web utiliza cookies para asegurarse de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. Política de Cookies Info RGPDUE .

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar